แซนโทนสามารถป้องกันการเกิดเนื้องอกในเซลล์มะเร็งได้

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบ Gamma-pyrone ในฐานะยาป้องกันมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ

คณะวิจัย : จาก Kaohsiung Medical College ประเทศไต้หวัน

สรุปผลการวิจัย : ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาสารประกอบแซนโทนหลายอนุพันธ์ และพบว่า แซนโทนสามารถป้องกันการเกิดเนื้องอกในเซลล์มะเร็งได้

แซนโทนสามารถป้องกันการเกิดเนื้องอกในเซลล์มะเร็งได้
แซนโทนสามารถป้องกันการเกิดเนื้องอกในเซลล์มะเร็งได้

Gamma-pyrone compounds as potential anti-cancer drugs. J Pharm Pharmacol. 1993 Sep;45(9):791-4. Liou SS, Shieh WL, Cheng TH, Won SJ, Lin CN. Natural Products Research Center, Kaohsiung Medical College, Taiwan, Republic of China.
Courtesy of www.ResearchMangosteen.com

“Researchers studied several compounds and found xanthones with enhanced anti-tumor activity against human cancer cell lines.”

ลัดดา
ลัดดา

นิวตร้าทูยู ผู้นำด้านนิวตร้าซูติคอลระดับโลก รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมสอนวิธีการทำธุรกิจ ลงทุนน้อย คืนทุนเร็วภายใน 7 วัน มหัศจรรย์สุดๆ