โกจิเบอรี่

โกจิเบอร์รี่

หรือที่รู้จักกันดีในชื่อผลเก๋ากี้ ผลไม้ที่พบและปลูกกันมากทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน อ่านต่อ

เปลือกมังคุดสามารถฆ่าแบคทีเรียในเซลล์เม็ดเลือดขาว

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางยาของสารคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ (โพลีแซคคาไลด์) จากเปลือกมังคุด อ่านต่อ

แซนโทนมีความสามารถสูงในการต้านเชื้อวัณโรค

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารประกอบแซนโทนส์ในมังคุดเพื่อยับยั้งเชื้อวัณโรค อ่านต่อ

แซนโทนสามารถส่งผลในการต่อต้านเชื้อมาลาเรียได้

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้สารประกอบแซนโทน เพื่อต่อต้านเชื้อมาลาเรีย อ่านต่อ

เปลือกมังคุดยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซิเจนเนส และโพสตราแกรนดิน

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิดเอนไซม์ไซโคออกซิเจนเนส และสารโพสตราแกรนดิน ที่เป็นต้นเหตุของอาการอักเสบช้ำบวม โดยใช้ สารสกัดจากมังคุด อ่านต่อ

alpha-mangostin และ gamma-mangostin ป้องกันอาการภูมิแพ้

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลมังคุดในการต่อต้านอาการภูมิแพ้และการอักเสบ ช้ำบวม อ่านต่อ

สารสกัดจากมังคุดสามารถยับยั้งการเกิดสารภูมิแพ้

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิดสารภูมิแพ้ (ฮีสตามีน) และยับยั้งการเกิดสารโพสตราแกรนดิน ที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบ โดยใช้ สารสกัดจากมังคุด อ่านต่อ

มังคุดสามารถยับยั้งอาการแพ้และการอักเสบช้ำบวม

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารประกอบธรรมชาติ alfa-mangostinในมังคุด ที่มีผลในการต่อต้าน อาการแพ้และการอักเสบช้ำบวม อ่านต่อ

แซนโทนสามารถต้านการช้ำบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาถึงปฏิกริยาในการต่อต้านอาการช้ำบวม อักเสบ ของสารประกอบแซนโทน อ่านต่อ