อาไซอิเบอร์รี่

อาไซอิเบอร์รี่

Açaí Berry เป็น ผลของพืชตระกูลปาล์มที่มีถิ่นกำเนิดในดินแดนแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศบลาซิล อ่านต่อ

เปลือกมังคุดสามารถป้องกันอาการของโรคภูมิแพ้

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันอาการของโรคภูมิแพ้ และอาการอักเสบช้ำบวม อ่านต่อ