ตังเซียม

ตังเซียม

มีสรรพคุณช่วยปรับการทํางานของกระเพาะอาหาร ช่วยบํารุงเลือด ขยายหลอดเลือด บรรเทาอาการเลือดไหลเวียนไม่สะดวก อ่านต่อ