ดอกสายน้ำผึ้ง

ดอกสายน้ำผึ้ง

เป็นไม้เถาเลื้อย ดอกกลิ่นหอม มีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง ดอก รสหวานเย็น อ่านต่อ